Αγία Σοφία Blog

Νέα από την Αγία Σοφία Κυνουρίας

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Γραφείο Κοινότητας: +302710486317 και Fax

Αγροτικό Ιατρείο:

+302710486317

Πρόεδρος Κοινότητας
Χρήστος Ταλαγάνης
+306974 059701
E-mail: christalaganis@gmail.com

Γραφείο Δημάρχου

+3027550360100

+3027550360169 Fax
E-mail: astros01@otenet.gr

E-mail Συλλόγου:

agiasofia1992@gmail.com

Τηλ Προέδρου

+306972234577

Κ.Ε.Π. +302755360000
Δημοτολόγιο +302755360123
Υπηρεσία καθαριότητας Δήμου +302755023377
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Προσήλια)

+302755024144 & 199

ΕΛ.ΤΑ. Στάδιο +302710556094
Αστ. Τμήμα Άστρους +302755051111
Κ. Υ. Άστρους +302755022222
Βλάβες ΔΕΗ (Τρίπολη) +302111900500

Ξενοδοχείο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»(Τ.Κ.Ριζών)

+302710544702

Ξενοδοχεία  Παρ. Άστρους www.diskoverKynouria.gr

© 2024 Αγία Σοφία Blog. All Rights Reserved.