Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφείο Κοινότητας

Αγροτικό Ιατρείο

+302710486317 και Fax

+302710486317

Πρόεδρος Κοινότητας

Χρήστος Ταλαγάνης

+306974 059701

email:christalaganis@gmail.com

Γραφείο Δημάρχου

+3027550360100              +3027550360169 Fax email:astros01@otenet.gr

email Συλλόγου:

Τηλ Προέδρου

   agiasofia1992@gmail.com

+306972234577

Κ.Ε.Π. +302755360000
Δημοτολόγιο +302755360123
Υπηρεσία καθαριότητας Δήμου +302755023377
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Προσήλια)

+302755024144 & 199

ΕΛ.ΤΑ. Στάδιο +302710556094
Αστ. Τμήμα Άστρους +302755051111
Κ. Υ. Άστρους +302755022222
Βλάβες ΔΕΗ (Τρίπολη) +302111900500

Ξενοδοχείο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»(Τ.Κ.Ριζών)

+302710544702

Ξενοδοχεία  Παρ. Άστρους www.diskoverKynouria.gr