Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφείο Κοινότητας –

Αγροτικό Ιατρείο

2710 486457 και  Fax
Πρόεδρος  Κοινότητος

Χρήστος ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ

6974 059701

email: christalaganis@gmail.com

Γραφείο Δημάρχου 2755 360100

2755 360169 Fax

email: astros01@otenet.gr

Γραμμή του Δημότη

(παράπονα, βλάβες, προτάσεις)

15513 (Δωρεάν)
Κ.Ε.Π. 27550 29080 &29090

27550 29081 Fax

Δημοτολόγιο 27550 360123
Υπηρεσία καθαριότητας Δήμου 27550 23377
Πυροσβεστική Υπηρεσία (Προσήλια) 27550 24144 & 199
ΕΛ.ΤΑ. Στάδιο 2710 556094
Αστ. Τμήμα Τρίπολης 2710 230540
Κ. Υ. Άστρους 27550 22222
Βλάβες ΔΕΗ (Τρίπολη) 2710 242373
Ξενοδοχείο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

(πιο κοντινό / Τ. Κ. Ριζών)

2710 544702

 

Ξενοδοχεία  Παρ. Άστρους

(Σχετικές πληροφορίες)

www.diskoverKynouria.gr